Vi effektiviserar försäkringsbranschen!

Kunder

Vi ser alltid långsiktigt på våra kundrelationer.

Vi har jobbat med försäkringsbolag sedan starten 2005. Vi har alltid ett långsiktigt förhållningssätt till våra kunder, att vi tillsammans med försäkringsbolaget förbättrar deras specifika processer. Vi har även utvecklat egna administrativa processer för skador, tecknande av försäkringar, autogirobetalningar, fakturabetalningar m.m.

I dag samarbetar vi med 11 olika kunder

 • Bliwa Livförsäkring
 • Dina Försäkring
 • Gjensidige Försäkringar
 • Länsförsäkringar Stockholm
 • Länsförsäkringar Jämtland
 • Länsförsäkringar SAK Hälsa
 • Moderna Försäkringar
 • Protector Försäkring
 • Svedea
 • Säkra
 • Vardia Försäkringar

Tillsammans med dessa kunder har på olika sätt effektiviserat och sänkt deras administrativa kostnader.

Hur vi startar ett nytt kunduppdrag

I de flesta fall börjar vi med en förstudie tillsammans med försäkringsbolaget på plats hos kunden. Här går vi igenom processen och ser hur vi kan förändra så att försäkringsbolaget uppnår bästa effektivitetsförbättring. Sedan gör vi ett förslag på hur vi tycker att försäkringsprocessen kan förändras, detta förslag får ”stötas och blötas” ett tag innan vi har ett slutgiltigt lösning.

Därefter påbörjas ett gemensamt projekt som ska effektivisera processen, ofta leder detta till att processer digitaliseras och integrerar med försäkringsbolagets övriga systemstöd.

Vi jobbar utifrån era krav på GDPR & Solvens II rapportering med utförliga beskrivningar av arbetsprocessen. Vi skriver alltid specifika sekretessförbindelser med varje försäkringsbolag.