Skadehantering står för ca 60 % av en försäkringsgivares administrativa kostnader.

Skadehantering står för ca 60 % av en försäkringsgivares administrativa kostnader.

Adminsure erbjuder en digitaliserad skadehantering och skadereglering. Vi har kunskap och personal som är vana att jobba med administrativa flöden inom samtliga förekommande skadetyper.