Nyheter

Nyheter

Ny kund inom skadereglering!

2024-06-01

 

Vi är glada att teckna ett nytt avtal med en ny kund inom motorteknik, sjuk & olycksfall samt resa.

Uppdragen startar upp under juni.Ny kund inom skadereglering!

2024-05-31

 

Vi är glada att teckna ett nytt avtal med en ny kund inom motorteknik och motorskadereglering.

Uppdragen startar upp under Juni resp augusti.Vi välkomnar nyanställd!

2024-05-31


Annika Ehrencrona

Annika har mångårig erfarenhet från skadereglering inom Sjuk & Olycksfall, samt resor.

Hon börjar hos oss den 4 Juni.


Ny kund inom skadereglering!

2024-02-27


Vi är mycket glada att teckna ett ramavtal med en ny kund inom skadereglering. Inom motor, egendom, resa, person m.m. Avtalet är på 3 år med möjlighet till förlängning. 

Uppdraget startar den 1 mars.

Nytt uppdrag reglering motor!

2024-02-20

 

Vi har fått nytt längre uppdrag från en av våra befintliga kunder inom motorskadereglering.

Uppdraget startar 1 mars.Nytt uppdrag inom motor teknik!

2024-01-20

 

Vi har fått ett nytt uppdrag från en av våra befintliga kunder inom skadereglering Motor teknik.

Uppdraget startar den 1 februari.

Ny kund inom skadereglering.

2023-09-07


Vi är mycket glada att kunna teckna ett avropsavtal med ett nytt försäkringsbolag inom skadereglering egendom.

Med uppstart under september.

Nytt uppdrag reglering motor!

2023-08-31

 

Vi har fått nytt uppdrag från en av åra befintliga kunder inom motorskadereglering.Utökning av befinitligt uppdrag!


2023-08-25

 

Vi har fått utökning inom ett befinligt försäkringsuppdrag för handläggning och betalning av deras fakturor.Ny kund inom skadereglering.

2023-07-04


Vi är mycket glada att kunna teckna ett avropsavtal med ett nytt försäkringsbolag inom skadereglering sjuk & olycksfall.

Med uppstart i augusti

Vi välkomnar  nyanställda.

2023-07-01

 

Christin Molin Belgrenius

Skadereglerare med gedigen erfarenhet inom skadereglering motor.


Joreno Del Barba

Senior skadereglerare inom motor teknik. Joreno jobbar som underkonsult.

Nya uppdrag inom skadereglering motor!

2023-06-28

 

Vi är glada att två av våra nya försäkringskunder avropar ytterligare skadereglering inom motor och motor teknik för uppstart i september.Vi välkomnar 2 nyanställda.

2023-06-12

 

Anna-Maria Carlsson Skadereglerare med gedigen erfarenhet inom motorskadereglering.


Otto Fresk Skadeadministratör med gedigen erfarenhet från dokumenthantering.

Nytt ramavtal inom skadereglering.

2023-06-10


Vi är mycket glada att kunna skriva ett ramavtal med ett nytt försäkringsbolag inom skadereglering. Reglering inom motor, gendom, bygg, person m.m.

Avtalet är på 3 år med möjlighet till förlängning.

Förlängning avtal inom kundservice!

2023-04-28

 

Vi är glada att befintlig försäkringskund väljer att förlänga avtalet inom kundservice. Samt avropar ytterligare tjänster för uppstart under året.

Nytt ramavtal inom skadereglering.

2023-04-02


Vi  är mycket glada att kunna skriva ett ramavtal med en ny kund inom skadereglering. Reglering bla inom motor, gendom, bygg, person. Avtalet är på 3 år med möjlighet till förlängning.


Ny kund inom skadeadministration.

2023-03-28


Vi har skrivit ett nytt 3 årigt avtal med ett nytt försäkringsbolag.  Avtalet innebär skade-administration och arkivering för alla inkommande skador.


Högsta Kreditklass även 2023!

2023-03-28

 

Adminsures får högsta betyg kreditklass 5 hos Syna. Det ger en förhöjd tillit från kunder, leverantörer och kreditinstitut. Som kan känna sig trygga med vår ekonomiska styrning och ekonomiska stabilitet.


Nytt avtal skadereglering  motor!

2023-02-15


Vi är glada att få en ny kund inom motorskadereglering.

Uppdraget påbörjas den 10 feb.Förlängning avtal försäkrings-administration.

2023-02-15


Vi är glada att få skriva en  förlängning med en befintlig kund. Avtalet inom skadeadministartion gäller i 2 år med möjlighet till förlängning.


Vi välkomnar Nyanställd!

2023-01-30

 

Peder Jakobsson

Motorskadereglerare med 9 års  erfarenhet av skadereglering inom motor både privat & företag.

Han börjar hos oss den 30 januari.
Vi välkomnar Nyanställd!

2022-11-16

 

Johanna Sandström

Hon börjar hos oss som försäkringsadministratör. 

Hon börjar hos oss den 1 december.

Vi välkomnar Nyanställd!

2022-11-16

 

Linn Antbro Hemmingsson

Motorskadereglerare med 4 års  erfarenhet av skadereglering inom motor både privat & företag.

Hon börjar hos oss den 1 december.
Ny kund inom riskbedömning


2022-11-15


Vi är glada att få skriva ett Nytt ramavtal med en helt Ny kund. Vi kommer stödja inom flera områden men börjar nu med riskbedömning.Vi välkomnar Nyanställd!

2022-09-01

 

Susanna Sundström skadereglerare med 28 års  erfarenhet av försäkringsbranschen och skadereglering.

Hon börjar hos oss den 1 sept.
Ny kund inom skadereglering specialskador!

2022-08-25


Vi är glada att få skriva ett Nytt avtal med en Ny kund för att reglera specialskador (ansvar/vållande).Vi välkomnar Nyanställd!

2022-07-25

 

Caroline Fagergren skadereglerare med 8 års  erfarenhet av motorskadereglering.

Hon börjar hos oss den 1 sept.
Nytt avtal skadereglering Personskador!

2022-04-20


Vi är glada att få utöka uppdraget hos en av våra kunder med reglering inom olycksfall. Vi kommer reglera samtliga skadetyper, privat & företag.

Nytt avtal skadereglering Sjukvård!

2022-04-20


Vi är glada att få utöka uppdraget hos en av våra kunder med reglering av vårdfakturor och utlägg/kvitton.

Nytt avtal skadereglering  motor!

2022-02-28


Vi är glada att få en ny försäkrings kund inom motorskadereglering. Avtalet löper 3 år med option på förlängning.

Högsta Kreditklass även 2022!

2022-02-01

 

Adminsures får högsta betyg kreditklass 5 ger en förhöjd tillit från kunder, leverantörer och kreditinstitut. Som kan känna sig trygga med vår ekonomiska styrning och ekonomiska stabilitet.
LF Stockholm utökar uppdraget!

2021-10-20


Vi är mycket glada att Länsförsäkringar Stockholm har valt att anlita oss för att reglera skador även inom samtliga typer av egendom.Vi välkomnar Nyanställda!

2021-11-10

 

Helena Myrå Skadereglerare med gedigen erfarenhet inom person & olyckfallsskador.


Frida Olofsson vill vi samtidigt gratulera till fast anställning som skadeadministratör hos oss.


Vi välkomnar Nyanställda!

2021-10-28

 

Lovisa Delleskog Lundgren Skadereglerare med gedigen erfanhet inom inkomst, Sjuk & Olycksfall.


Yvette Hugo försäkrings-administratör med gedigen  erfarenhet från administrativ arbete.


Nytt avtal inom finanssektorn!

2021-01-20


Vi är glada att en av europas största betaltjänster valt att samarbeta med oss inom administration av finansiella dokument. Avtalet avser samtliga länder i europa där kunden är verksam.

LF Stockholm utökar uppdraget!

2020-02-20


Vi är mycket glada att Länsförsäkringar Stockholm har valt att anlita oss för att reglera skador även inom resor & egendom.


Samtidigt förlängs våra befintliga avtal med LF Stockholm.