Om oss

Välkommen till oss på Adminsure!

Vilka är vi?

Adminsure är ett oberoende företag inom skadereglering & försäkringsadministration.


Flera av oss som jobbar på Adminsure har arbetat i försäkringsbranschen i mer än 20 år med försäkringsadministration, skadereglering och digitalisering.


Vi brinner för det vi gör och är alltid lyhörd för vad kunden vill och vi sätter alltid kvalitet i fokus.

2005


Företaget grundas, vi heter då Dokumentkompetens. Vårt första uppdrag är handläggning & digitalisering åt ett försäkringsbolag på plats i Stockholm.

2014


Bolaget delas upp i två bolag med olika inriktningar, digitalisering och försäkring. Adminsure blir helt inriktat på försäkrings-tjänster. Dokumentkompetens avyttras.

2016


Adminsure fortsätter sin resa att utveckla försäkringstjänsterna. Vi får vårt första skadereglerings-uppdrag som sköts på distans från Östersund.

2019


Adminsures verksamhet slår omsättningsrekord och större delen av vår verksamhet är nu skadeadministration & skadereglering.

2023


Adminsures verksamhet är nu till 70% skadereglering inom de flesta skadetyper. Övrig verksamhet är skade-administration & försäkrings-administration.

Vår historia

Ledning

Lena Odén

Personalansvar & inköpsansvar

Ingvar Karlstrand

Produktionsansvar & försäljning

Håkan Olsson

Ekonomiansvar & försäljning

Vår fantastiska personal!

LINN

Skadereglerare motor

Linn har 4 års erfarenhet inom
skadereglering av motorskador,
privat & företag.

PEDER

Skadereglerare motor

Peder har 9 års erfarenhet som skadereglerare inom motorskador privat/företag & tunga fordon.

ANTON

Skadereglerare egendom

Anton har jobbat hos oss sedan 2015 skadereglerare inom egendom, sjukvård & specialskador.

Marcus

Skadereglerare

specialskador

Marcus har jobbat hos oss sedan 2011 och de senaste 4 åren med
skadereglering på egendom, sjukvård och ansvar/vållande.

FRIDA

Tjänstespecialist

Frida har sedan 2008 jobbat med skadereglering, processutveckling, projektledning & produktionsstyrning.

JOHANNA

Försäkringsadministratör

Johanna började hos oss 2022 och jobbar främst med försäkringsadministration.

MARIA B

Skadeadministratör

Maria har sedan 2015 jobbat med skadeadministration och försäkringsadministration.

CAROLINE

Skadereglerare motor

Caroline har 8 års erfarenhet som
skadereglerare inom motorskador. Samt utredare komplexa skador.

FRIDA

Skadereglerare motor

Frida har sedan 2020 jobbat hos oss med försäkringsadministration & skadereglering enklare motorskador.

ANDREAS

Skadereglerare egenom

Andreas har 4 års erfarenhet inom
skadereglering på egendom sjukvård & skadeadministration.

NIKLAS

Skadereglerare

specialskador

Niklas har jobbat hos oss sedan 2007 och de senaste 6 åren främst med
skadereglering på egendom, sjukvård och ansvar/vållande.

JON

IT-ansvarig

Jon har sedan 2011 ansvarat för företagets hela IT-miljö och underleverantörer, samt IT inköp.

KATRIN

Skadeadministratör

Katrin har sedan 2015 jobbat med skadeadministration och försäkringsadministartion, samt även dagligt produktionsansvar.

JENNY

Skadeadministratör

Jenny har jobbat hos oss sedan 2007 med erfarenhet från skadeadministration, skadereglering. (Tjänstledig).

SANNA

Skadereglerare motor

Sanna har 4 års erfarenhet
skadereglering specialskador, enklare motorskador, sjukvård.

THERESE

Skadereglerare egendom

Therese har sedan 2007 jobbat hos oss med skadereglering egendom & enklare motorskador.

HELENA

Skadereglerare person

Helena har 3 års erfarenhet av
skadereglering inom person,
sjuk/olycksfall & riskbedömning.

SUSANNA

Skadereglerare

specialskador

Susanna har jobbat hos oss sedan 2022 men i försäkrings-branschen sedan 1991, med bla reglering, sälj & administration.

YVETTE

Försäkringsadministratör

Yvette har jobbat hos oss sedan 2021, jobbar med olika typer av försäkringsadministration.

MARIA O

Skadeadministratör

Maria har sedan 2014 jobbat med skadeadministration och försäkringsadministration.