Våra tjänster

Våra tjänster

Skadereglering


Vi har välutbildade skadereglerare som jobbar med ett gediget kvalitétstänk, detaljerade arbetsbeskrivningar & kontinuerliga kvalitetsuppföljningar.

Från vårt kontor i Östersund kan vi ta helhetsansvar för skaderegleringen eller enbart fungera som er backup som hjälper till när tillfälligt behov uppstår.

Personskador


Vi reglerar alla skadetyper inom olycksfall, så som invaliditet, sveda & värk, dödsfallskapital,  ärrbildningar, kostnader (läkemedel + resor) m.fl.

Motorskador teknik


Reglerar, granskar repationer och kalkyler. Ser till att reparationer sker på korrekt sätt.

Sjukvård & utlägg


Skadetyperna vi reglerar är vårdfakturor från vårdgivare och utlägg, kvittounderlag tillhörande vårdbesöken.

Egendomsskador


Vi reglerar alla skadetyper inom egendom så som datorer,  glasögon, cykel, planglas, mobiler, smycken hushållsmaskiner m.fl. allt inom allrisk.

Riskbedömning


Granska journaler hälsodeklarationer m.m. Ger en rättvis bedömning av ansökan för personförsäkring.

Reseskador


Reseförsening,

akut sjukdom avbeställningsskydd,  bagageförsening, ersättning resa m.fl.

Motorskador


Skadetyperna vi reglerar är alla trafikskador, hyrbil, nyckeförlust, feltankning, bärgning, glasskada m.fl.

Samt  självriskreducering på bla. brand, stöld, vagnskada, rättskydd.

Specialskador


Reglering av vållande och ansvar vid skador på elledningar, fiberledningar, V/A ledningar, trafikskada på elskåp etc.

Skadeadministration


Skadehantering står för ca 60 % av en försäkringsgivares administrativa kostnader. Här kan vi sänka kostnader.


Vi tar emot försäkringsskador via webb, e-post och brev. Vi sköter kontroller, registrerar skadan i skadesystem och digitaliserar eventuella papperdokument. Sedan kan skadan regleras helt digitalt via datorn. Allt enligt godkänd arbetsprocess.


Skadereglerarna kan fokusera på reglering och inte administration. De helt digitala skadeärendena gör arbetet oberoende handläggare och plats.

Backoffice administration

Våra duktiga försäkringsadministratörer som jobbar alltid med kvalitétstänk och utifrån detaljerade arbetsbeskrivningar.

Från vårt kontor på Frösön i Östersund kan vi ta helhetsansvar för en administrativ process eller enbart fungera som er backup som hjälper till när behov uppstår

Postskanning


Vi digitaliserar all inkommande post, det innebär att kundens personal får in all post helt digitalt och de kan jobba från kontoret, hemma eller under affärsresan.


All inskannad post skickas till personalens olika e-post adresser.


Brevposten arkiveras i 3 månader innan destruktion.


Digitalt arkiv - Saas


Vi erbjuder ett digitalt arkiv för försäkringsdokument.


För digital lagring och återsök av lagra autogiron, fullmakter, hälsodokument skador, m.m.

TGL, FMT


Vi tar emot samtliga TGL & FMT via e-post eller brev.


Kontrollerar, återsänder felaktiga & ocr-tolkar uppgifterna. Skicka därefter in uppgifter till kundens försäkringssystem


Autogirohantering


Vi tar emot autogiron via e-post eller via brev.


Skapar PDF & ocr-tolkar persnr, bankkonto, försäkringsnr, underskrift m.m.


Sedan kontrollera vi alla värden och skicka in uppgifter till kundens it-system eller direkt till BGC.

Inkomstförsäkring


Rationalisera utbetalningsprocessen av inkomstförsäkring. Genom att ocr-tolka specifikationer från a-kassan och läsa in informationen & PDF bilden till försäkringsbolagets it-system.

Fakturatolkning


Vi tar emot fakturan oavsett hur de inkommer, ex PDF, HTML, papper.


Vi genomför kontroller enligt kundens krav, återsänder felaktiga, digitaliserar/ocr-tolkar och levererar informationsfil XML/TXT + PDF till kundens system för attest.


Kontorspost


Med kontorspost blir det möjligt att skicka era brev direkt från din dator oavsett om ni är på kontoret, hemifrån eller på resa.


Kontorspost är en virtuell skrivare som med några enkla knapptryckningar skickar dina dokument direkt vår printerleverantör som skickar brevet eller till kundens digitala brevlåda (ex Kivra).

Fullmakter


Tar emot, kontrollera och skickar tillbaka för eventuell komplettering.


Sedan digitaliserar vi dem och in till försäkringssystem.


Digitalisering/datafångst


Här tar vi emot olika dokument, PDF, HTML, EDI pappersdokument.


Vi gör kontroller enligt kundens krav, återsänder felaktiga, digitaliserar/ocr-tolkar och levererar informationsfil XML/TXT + PDF bild till kundens IT-system för handläggning.

Hur vi jobbar

2. Processbeskriving

 

Ofta beskriver vi i ett processdokument hur vi kommer att jobba med kundens process och lägger till eventuella effektiviseringar.

3. Uppstart

 

Vi inplementerar processen hos vår personal, it-teknisk, samt ytterligare intern utbildning av personalen.

4. Produktion


När vi går i produktion med arbetsprocessen håller vi en tät kontakt med kunden under uppstarten för att säkerställa kvalitén.

1. Analys/planering


Tillsammans med kunden i de flesta fall på plats hos kunden. Går vi igenom arbetsprocess och utbildas av kunden samt förbereder för uppdraget.