Våra tjänster

Hur vi jobbar

2. Processbeskriving

 

Vi beskriver i ett processdokument hur vi kommer att jobba med kundens process och hur vi vill förbättra.

3. Uppstart

 

Vi inplementerar processen hos oss, it-teknisk, utbildning av personalen, tester tillsammans med kunden etc.

4. Produktion


När vi går i produktion med den outsourcade arbetsprocessen håller vi en tät kontakt med kunden för att säkerställa kvalité.

1. Analys/planering


Tillsammans med kunden ofta hos kunden går vi igenom nuvarande arbetsprocess och ser hur vi kan förbättra och förbereda för outsourcingen.

Skadereglering


Vi har välutbildade skadereglerare som jobbar med ett gediget kvalitétstänk, detaljerade arbetsbeskrivningar & kontinuerliga kvalitetsuppföljningar.

Från vårt kontor på Frösön i Östersund kan vi ta helhetsansvar för skaderegleringen eller enbart fungera som er backup som hjälper till när tillfälligt behov uppstår.


Skadetyperna vi reglerar, Vårdfakturor & utlägg, Cykel, Mobil, Resa, Glasögon, Bärgning Planglas, Hushållsmaskiner och Tandskador.

Skadeadministration


Skadehantering står för ca 60 % av en försäkringsgivares administrativa kostnader. Här kan vi sänka kostnader.


Vi tar emot försäkringsskador via webb, e-post och brev. Vi sköter kontroller, registrerar skadan i skadesystem och digitaliserar eventuella papperdokument. Sedan kan skadan regleras helt digitalt via datorn. Allt enligt godkänd arbetsprocess.


Skadereglerarna kan fokusera på reglering och inte administration. De helt digitala skadeärendena gör arbetet oberoende handläggare och plats.

Backoffice administration

Digitalisering och datafångst


Här tar vi emot dokument oavsett hur de inkommer, PDF, HTML, Papper.


Vi genomför kontroller som enligt kundens krav, återsänder felaktiga, digitaliserar/ocr-tolkar och levererar informationsfil XML/TXT + PDF till kundens försäkringssystem för vidare handläggning.

Inkomstförsäkring


Rationalisera utbetalningsprocessen av inkomstförsäkring. Genom att ocr-tolka specifikationer från a-kassan och läsa in informationen & PDF bilden till försäkringsbolagets it-system.


Fullmakter


Tar emot, Kontrollera och skicakr tillbaka för eventuell komplettering.


Sedan digitaliserar vi dem och in till försäkringssystem.


Autogirohantering


Vi tar emot autogiron via e-post eller via brev.


Skapar PDF & ocr-tolkar persnr, bankkonto, underskrift m.m. Sedan kontrollera och skicka in uppgifter till kundens it-system eller direkt till BGC.

TGL, FMT


Vi tar emot samtliga TGL & FMT via e-post eller brev.


Kontrollerar, återsänder felaktiga & ocr-tolkar uppgifterna. Skicka därefter in uppgifter till kundens försäkringssystem


Digitalt arkiv - Saas


Vi erbjuder ett digitalt arkiv för försäkringsdokument.


Som idag används för att lagra autogiron, fullmakter, hälsodokument m.m.

Leverantörsfakturor


Vi emot fakturan oavsett hur de inkommer, PDF, HTML, Papper.


Vi genomför kontroller enligt kundens krav, återsänder felaktiga, digitaliserar/ocr-tolkar och levererar informationsfil XML/TXT + PDF till kundens system för attest.


Postskanning


Vi digitaliserat all inkommande brev post, det innebär att kundens personal får in all post helt digitalt och de kan jobba från kontoret, hemma eller vid affärsresan.


All inskannad post skickas till utpekade e-post adresser eller grupplådor med tillhörande PDF bilder.


Returer sorteras ut och adresser återsöks via kundens försäkringssystem eller via ex SPAR.

Posten arkiveras i 3 månader innan destruktion.

Kontorspost


Med kontorspost blir det möjligt du kan skicka din post från din dator direkt oavsett om du är på kontoret, hemifrån eller på resa.


Kontorspost är en virtuell skrivare som med några enkla knapptryckningar skickar dina dokument direkt från din datorn som brev via vår printerleverantör eller till en digital brevlåda (ex Kivra).


Att starta upp tjänsten är mycket enkelt.
Ert företag registeras som kund av oss och ni installerar den virituella skrivaren samt anpassar dina dokument utfrån dokumentmallen.